داستانهای جانفدایی صحابه در فتح شام

تاريخ اسلام داراي فرازونشيبهايی است که مسلمين، از زمان رسالت محمدی صلی الله عليه وسلم تا امروز با آن مواجه بوده اند. 
عصري که اصحاب رسول اکرم رضوان الله عليهم اجمعين، در آن مي زيستند،عصر پيشرفت اسلام و مسلمين بوده است. اين پيشرفت از زمان هجرت مسلمين به مدينه آغاز، و تا بعدازخلافت خلفاي راشدين خصوصاً خلافت حضرت ابوبکرصديق وعمرفاروق رضوان الله عليهم اجمعين،ادامه داشته است. بعدها نيز مسلمين به پيشرفتهايي دست يافتند.

دراين مدت اسلام به سراسردنيامنتشر گشت. وبيش از نيمي ازکره زمين تحت قلمرو اسلامي درآمد.  به خواندن ادامه دهید

یاران روز شنبه (‌اصحاب السبت‌)

یکی از تعالیم موسی‌علیه‌، پیامبر گرامی خداوند، این بود که قومش یک روز در هفته‌، از کار روزانه دست بکشند و به پیگیری چیزی ‌که دنیا به آن مشغولشان ساخته است‌، نپردازند، بلکه در آن روز به عبادت پروردگار و سپاس و ستایش او و برشمردن نعمت‌های او روی آورند تا دل‌های آنان با ذکر و یاد خداوند پاکیزه ‌گردد.

روز جمعه‌، همان روزی بود که به آنان دستور داده شده بودکه در آن به عبادت خداوند بپردازند، اما آنان تمایل داشتند که روز عبادتشان روز شنبه‌، روزی که آفرینش آسمان‌ها و زمین در آن پایان یافته بود، باشد و چون قوم آن روز را انتخاب نمودند، خداوند نیز انتخاب آنان را پذیرفت و موسی علیه اسلام در آن روز آنان را از کار بازمی‌داشت و به عنوان مرشد و راهنمای آنان به وعظ و نصیحتشان می‌پرداخت‌. به خواندن ادامه دهید

سنت وبدعت

سلسله دروس سنت وبدعت از شیخ عبدالرحمان حسین پورلینک دانلود جلسه هفتم برای دانلود کلیک کنید وجلسه شب هشتم برای دانلود کلیک کنید

فشرده اي از ماجراي محو شدن تمدّن ديني (اهل سنت) ايرانيان

تاريخ نشان مي دهد مغول ها و اسکندرها با حمله به ايران به تدريج درفرهنگ ‏عميق مردم اين سرزمين محوشدند ولي همين مردم متمدّن دربرابراستدلال و ‏منطق اسلام سرتعظيم فرود آورد و آن را به فرهنگ پربار خويش افزودند ، امّا غافل ‏از اينکه غم انگيزترين هجوم از طرف گروهي کوچک از جنوب لبنان درراه بود تا ‏تمدّن چند هزارساله ، وحي اي ، عقلي و استدلالي آنان را ازبنيان دگرگون سازد. ‏
شاه اسماعيل و نياکانش که مردمي غارتگر بودند دراين سرزمين سفره اي پهن ‏کردندکه نياپرستي، شيخ پرستي ، پيرپرستي را در عقيده داشتند و معتقد بودند ‏رهبران قبيله ما با آسمان ها ارتباط و در جهان دخل و تصرف دارند ، جن ها ازآنان ‏اطاعت مي کنند ، وچون به اصطلاح مسلمان شدند، با همين افکار ،«شيخشان» را به ‏جاي جادوگرقبيله گذاشتند و همان صفات جادوگر قبيله را به شيخ عطا و شيخ را ‏پرستش کردند و کم کم «امام علي» و «ائمه» را به جاي توتم هاي سابق گذاشتند و ‏گفتند: به خواندن ادامه دهید

آيا اهميت دادن به عيد نوروز بدعت نيست؟

پاسخ اهل سنت:
نخست اين را بدانيد که اسلام يک دين قومي و ملي نيست، بلکه يک دين جهاني است لذا اعياد آن نيز از اعراب اقتباس نشده است
اعراب روزه نميگرفتند تا عيد فطر داشته باشند جالب است بدانيد که اعراب دوره جاهليت، هم نوروز و هم مهرگان را جشن ميگرفتند !! پس اگر تصور کنيم که عيد فطر توسط اعراب ، بجاي عيد نوروز به ايرانيان تحميل شده ، اين اشتباه است زيرا دو عيد قربان و فطر براي آنها نيز بعد از اسلام عيد تازه اي بوده است.
هر امتي عيد دارد و عيد ما مسلمانان عيد قربان و عيد فطر است. به خواندن ادامه دهید

سنت وبدعت

سلسله دروس سنت وبدعت از شیخ عبدالرحمان حسین پورلینک دانلود جلسه سوم برای دانلود کلیک کنیدوجلسه چهارم برای دانلود کلیک کنیدوجلسه پنجم برای دانلود کلیک کنیدوجلسه ششم برای دانلود کلیک کنید   این دروس هر روز از ساعت 9شب ایران به صورت زنده در مسنجر بیلوکس اتاق صدای اهل سنت وجماعت ایران توسط استاد عبدالرحمان حسین پور اجرامی شود

تعجّب عيان در اعمال و گفتارشيعيان زمان ‏

lسلمانان ديگر کشورهاي اسلامي با مسافرت به ايران ، درهنگام ورود ابتدا ‏انتظاردارند با يک کشور مسلمان تقريباً مانند ديگرکشورهاي مسلمان مواجه شوند! ‏امّا ديري نمي پايد که متوجّه مي شوند ديني که دردستان مردم ايران است يک ‏دين بشري است نه دين الهي ! که آنان را به ياد اعتقادات و باورهاي اعــــراب ‏جاهليت مي اندازد ، اعمال و گفتاري را مي بينند که نه تنها با کتاب وسنت سازش ‏ندارندبلکه حالتي ازتخاصم باديگر مسلمانان را ارائه مي دهند! و دربازگشت همه اعمال ‏و کردارايرانيان رابه جوامع خودانتقال داده ونقدمي کنند! و ازآنجا که اين ‏مسافران تاحدودي منطقشان برمبناي قرآن است ، به خواندن ادامه دهید