شهادت عمر رضي الله عنه و جريان شورا


1ـ شهادت عمر رضي الله عنه
عمرو بن ميمون مي‌گويد: صبح آن روزي که عمر رضي الله عنه ضربه خورد، ايستاده و منتظر اقامه‌ي نماز بودم. در ميان من و ايشان عبدالله بن عباس قرار داشت. معمولاً عمر هنگام اقامه‌ي نماز از ميان صفها مي‌گذشت و مي‌گفت: برابر بايستيد و صفهايتان را راست بگيريد. آن‌گاه جلو مي‌شد و نماز را اقامه مي‌کرد و گاهي در رکعت اول سوره‌ي يوسف يا سوره‌ي نحل را قرائت مي‌کرد تا مردم به نماز برسند. آن روز بعد از اين که تکبير گفت، شنيدم که با فرياد گفت: مرا کشت. يا اين که گفت: سگي مرا گاز گرفت. آن‌گاه برده‌ي عجمي با کارد دو پهلو در ميان نمازگزاران پريد و به هرکس مي‌رسيد او را مورد ضربه قرار مي‌داد تا اين که سيزده نفر را زخمي‌کرد که هفت تن از آنان شهيد شدند و سرانجام مردي از مسلمانان عبايي بر او انداخت و او را دستگير کرد. به خواندن ادامه دهید

تصاویری از اجتماع جماعه تبلیغ در بنگلادیش

به خواندن ادامه دهید