کتاب « الکافي » کليني چگونه کتابي است؟

الحمدلله،
کتاب « الکافي » از جمله کتابهاي عمده و مرجع شيعه است، که محمد بن
يعقوب کليني با کنيه ابوجعفر آنرا تاليف کرده است، کليني در سال 328 هجري به هلاکت
رسيد.
محتويات اين کتاب شامل کفر و زندقه است، کتاب کافي به سه بخش تقسيم
مي‌شود: بخش اصول که جزء اول و دوم را در بر مي‌گيرد. بخش فروع کافي که از جزء سوم
تا هفتم را شامل مي‌شود، سپس روضه که جزء هشتم کافي است.
اگر بخواهيم بصورت
مختصر تنها به نمونه هايي از کفريات اين کتاب اشاره کنيم، مي توان موارد زير را ذکر
کرد : به خواندن ادامه دهید

پخش زنده شبکه جهانی توحید

http://www.toheed.tv/Live-broadcast.aspxشبکه جهانی توحید